Klagomål

Här kan du registrera ditt klagomål. Observera att garantin endast gäller för tillverkningsfel och inte för defekter och skador orsakade av underlåtenhet att rengöra och underhålla Bag'in.

Bag'in är en kvalitetsprodukt som måste underhållas och rengöras varje år för att bevara dess skyddande egenskaper. Ta hand om Bagi'n, så tar Bag'in hand om dina utemöbler - år efter år. Bra för miljön och bra för plånboken!

Efter att vi har godkänt din reklamation kommer vi så långt det är möjligt försöka reparera skadan. Om detta inte är möjligt får du en ny produkt från oss.